Doplňkové aktivity

Logopedie

12.04.2018 11:13
Ve spolupráci s Centrem podpory při řešení vzdělávacích obtíží DYS-LOGO-PED  nabízíme dětem s problémy v řeči od listopadu 2017 logopedický kroužek. Kroužek probíhá 1 x za dva týdny, náklady hradí rodiče.

Plavání

21.02.2018 00:00
Předškolním dětem nabízíme možnost absolvovat předplavecký výcvik v Plavecké škole Vyškov, se kterou spolupracujeme už od roku 2012. Děti si v průběhu 10 lekcí hrají s vodou a učí se základům plaveckých stylů pod vedením zkušených lektorek plavecké školy. Cena za jednu lekci činí pro školní rok...

Cvičení dětí

11.09.2015 08:35
Každé úterý od 15,00 do 16,00 hodin se bude konat pravidelné cvičení dětí v tělocvičně MŠ. O termínu prvního cvičení budete informováni na nástěnce v hale MŠ. Děti se učí správnému držení těla, procvičují koordinaci jednotlivých částí těla při rozcvičení, pohybových hrách a soutěžích. Nacvičují...

Edukativně stimulační skupinky pro děti a jejich rodiče

24.01.2014 14:32
Od listopadu 2013 nabízíme edukativně stimulační skupinky pro děti v posledním roce před nástupem povinné školní docházky a jejich rodiče (bez dalších sourozenců). Deset hodinových lekcí absolvují předškoláci a jejich rodiče pod vedením ředitelky jednou za měsíc dle rozpisu na...