Informace o mateřské škole

 

Název:                 Mateřská škola, Hostěnice, okr. Brno – venkov, příspěvková                                         organizace
Adresa:                Hostěnice 95, 664 04 Hostěnice, IČ  71005862

Zřizovatel:            Obec Hostěnice, Hostěnice 57, 664 04

Ředitelka školy:    Mgr. Dana Kousalová

Telefon MŠ:         702 066 012, 702 161 076

E-mail:                 ms@hostenice.cz (ředitelka školy)

                      jidelna.mshostenice@seznam.cz

ID datové schránky: czmuxy7

 

Kapacita:             32 dětí

Počet tříd:            2 (třída Včeliček, třída Mravenečků)

 

Počet pedagogických pracovníků:    5

Počet provozních zaměstnanců:       2

 

Bankovní spojení:                    Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu MŠ / školní jídelna:     2028513309/0800

 

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Jméno pověřence: Mgr. Bc. Andrea Sluštíková

Kontaktní adresa: Dobrovolný svazek obcí Šlapanicko, Opuštěná 9/2, 

656 70 Brno

Telefon: 533 304 213, 774 088 430

E-mail: slustikova@slapanice.cz